जीप सयर

यस कुमरोज सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र वन तथा वन्यजन्तु हेर्नको लागी जीप सयरको ब्यवस्था मिलाईएको छ । १६ किलो मिटर लामो जीप यात्रा तय गर्नको लागी करिब २ देखी ३ घण्टा लाग्दछ । जीप सयर बाट यस सामुदायिक वनमा भएका प्राकृतिक सौन्दर्य ,चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुहरुको अवलोकन गर्न पाईनेछ ।