हात्ती सयर

यस कुमरोज सामूदायिक वनको खण्ड नं.३ मा रहेको टिकट काउण्टर बाट टिकट लिई स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरु हात्ती चढी बन तथा वन्यजन्तुहरुको अवलोकन गर्ने गर्दछन् । हात्ती सयर गर्दै वन तथा वन्यजन्तुहरु अध्ययन अवलोकन बाट मनोरञ्जन लिनको लागी वर्षेनी धेरै स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरु आउने गर्दछन ।