मचान

यस सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुलाई रात्रीकालिन बसाइ र दृश्यावलोकन को साथै वन्यजन्तुहरु हेर्नको लागी २ वटा सुविधायुक्त मचान निर्माण गरीएको छ । खण्ड नं. ४ (खै. न.. पा. १२) मा अवस्थित मचान ४५ फिट अग्लो ३ तल्ला भएको कंक्रिट मचान रहेको छ,  यस मचानमा जोडीएको बाथरुम सहितको ४ ओटा कोठा र ८ ओटा बेडहरु रहेकाा छन् भने खण्ड नं. ५  (खै. न.. पा. ११) मा ४२ फिट अग्लो ३ तल्लाको काठै काठ बाट निर्मित ३ तले मचान रहेको र सो को पनि ४ ओटा कोठा र ८ ओटा बेडहरु रहेको छ ।