डुङ्गा सयर

यस सामुदायिक वनमा घुम्न आउने पयर्टकहरुलाई डुङ्गा सयर गराई मनोरञ्जन गराउने अभिप्रायले ढुंग्रे खोलामा र राप्ती नदिमा डुङ्गा सञ्चालन गरीएको छ । डुङ्गा सयर गर्ने पर्यटकहरुले डुङ्गाबाट गोहीहरु तथा अन्य बन्यजनतुहरु, वनस्पतीहरु साथै बिभिन्न प्रजातीका चराहरुको पनि अवलोकन गर्न सक्नेछन ।